• Andre

Podmínky vstupu do provozoven kadeřnictví a služeb. Jaké podmínky budou platit pro návštěvu salonu?

Aktualizováno: čvc 12Návštěvníci salonu prokazují:

- že mají laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a neuplynulo více než 180 dní od testu,

- nebo negativní antigenní test ne starší než 72 hodin / PCR test ne starší než 7 dní,

- potvrzení o testu ze zaměstnání, včetně sebetestování a čestného prohlášení 72 hodin,

- osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,

- od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, pokud byla aplikována druhá dávka,

- od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,

- potvrzení o testu ze školy, včetně čestného prohlášení 72 hodin,

Testovat se můžete přímo u nás za poplatek 50,- Kč.

EN-----------------------English-------------------------EN

Visitors to the salon prove:

- that they have laboratory-confirmed covid-19 disease and no more than 180 days have elapsed since the test,

- or a negative antigen test not older than 72 hours / PCR test not older than 7 days,

- confirmation of an employment test, including self-testing and a 72-hour affidavit,

- the person undergoes a negative antigen test to determine the presence of SARS-CoV-2 virus antigen, which is intended for self-testing or authorized by the Ministry of Health for use by a lay person, with a negative result,

- at least 14 days from the administration of the second dose of vaccine in the case of a two-dose schedule according to the SPC, the second dose has been administered,

- from the administration of a dose of vaccine in the case of a single-dose schedule under the SPC for at least 14 days,

- school antigen test certificate, including a 72-hour with statement

You can test directly with us for a fee of CZK 50.

115 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše